Jakou společnost má náš vzdělávací systém podporovat?

Video záznam z Kulatého stolu SKAV a EDUin, který se konal 9. května 2013.

Pozvaní panelisté:

Mgr. Petr Daniš, ředitel Sdružení TEREZA
Mgr. Marek Lauermann, zástupce ředitelky MŠ a ZŠ Jihomoravské náměstí, Brno, národní koordinátor projektu Ověření standardu kvality komunitní školy
PhDr. Alexandra Brabcová, manažerka participace, Plzeň 2015
RNDr. Ondřej Šteffl, ředitel společnosti Scio
zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR

Moderuje: Tomáš Feřtek, EDUin, o.p.s.

 

Vyhledat