GDS 2012: Ondřej Hrabec

Ondřej Hrabec - Typologie hráčů a herních stylů

Přednáška si klade za cíl posluchače v hrubém rámci seznámit s pojmy herní styl a typ na sledu existujících kategorizací navržených herními designery a psychology.
Ústřední myšlenka výstupu směřuje k vykreslení spojitosti mezi osobností hráče a jeho preferencemi k určitému hernímu stylu, který je možné záměrně zohlednit při vývoji her, a tím zaujmout širší cílové segmenty herního trhu.

 

Vyhledat