Blok Expertů 2013 - Blanka Vorlíčková

Blanka Vorlíčková – Osobní knižní fondy a jejich zpřístupnění veřejnosti

Blanka Vorlíčková z Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK posluchačům Bloku expertů přednášela o projektu, který nám umožní nahlédnout do osobních knihoven známých autorů.

 

Kabinet informačních studií a knihovnictví - KISK

Vyhledat