Evropská identita a její česká reflexe

Konference pořádaná Knihovnou Václava Havla
ve spolupráci s Collegium Europaeum
a New York University Prague

PANEL. I.
HISTORICKÉ KOŘENY EVROPSKÉ IDENTITY -- ČEŠI A EVROPA

Evropská identita, jež ve své mnohovrstevnatosti jistě existuje, ač
byla vždy především reflexí elit, stojí na specifickém evropském
historickém vědomí, na jeho neustále novém ohledávání a nakonec
i na samotném zpochybňování vlastní (evropské, české, jiné) identity.
Nakolik je nám evropská historie inspirací, výzvou, varováním či zátěží
v nové reflexi národní a kontinentální identity?

MODERÁTOR
JAN MACHÁČEK -- novinář a analytik, Respekt

PANELISTÉ
EvA HAHNOVÁ -- historička a specialistka na evropské dějiny
PETR HLAVÁČEK -- historik, Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR
JIŘÍ RAK-- historik, Institut mezinárodních studií FSV UK
JAN SOKOL -- filosof a vysokoškolský profesor na Fakultě
humanitních studií UK
JAKUB S. TROJAN -- teolog, emeritní profesor Evangelické teologické
fakulty UK

PANEL II.
KULTURNÍ KONTEXT EVROPANSTVÍ -- JÁDRO, NEBO POZLÁTKO?

Evropa je kultura, jak pravil Oskar Kokoschka. Právě intelektuální
a kulturní elity tvořily v minulosti, intenzivně pak v 19. a 20.
století, hlavní hráče celoevropské interakce. Existuje (existovala?)
společná evropská kultura či civilizace? Jsou národní kultury jejím
protikladem? Může se právě kultura stát oním motorem vzniku
evropského „politického národa"? A máme o to usilovat?

MODERÁTOR
PETR HLAVÁČEK-- historik, Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR

PANELISTÉ
PAVEL BARŠA -- politolog, Ústav politologie FF UK
ADAM GEBRIAN -- architekt
KAREL B. MÜLLER -- politolog, Katedra politologie VŠE
JIŘÍ PEŇÁS -- novinář, Lidové noviny

 

 PANEL III.
EVROPA JAKO EKONOMICKÝ PROSTOR A GLOBÁLNÍ HRÁČ?

Půlmiliardová Evropská unie představuje, i přes všechny aktuální
potíže, ohromný a v mnohém unikátní ekonomický prostor. Lze
dnes opravdu hovořit o její ekonomické (finanční, bankovní) krizi?
Skutečně stojíme na pokraji fatálního úpadku, kdy ekonomický
význam EU zásadně zaostane za ekonomikami USA či BRICS? Existují
snad v ekomickém kontextu identity severoevropská ("německá")
a jihoevropská ("jižanská"), jejichž koexistence je v rámci EU
neslučitelná?

MODERÁTOR
JIŘÍ PEHE -- ředitel, NYU Prague

PANELISTÉ
LUBOŠ PALATA -- novinář a analytik, MF DNES a Lidové noviny
ZDENĚK KUDRNA -- ekonom, Vídeňská univerzita
JAN MACHÁČEK-- novinář a analytik, Respekt
IVAN PILIP -- ekonom
LENKA ZLÁMALOVÁ -- novinářka, Lidové noviny

PANEL IV.
EVROPSKÁ UNIE: POLITICKÁ CHIMÉRA, PROJEKT ČI REALITA?

Řada států Evropské unie má sice společnou měnu, ale fakticky
neexistuje společná mezinárodně-politická strategie. Je takový
záměr vlastně potřebný, či spíše chtěný? Může se EU stát
konsolidovaným globálním hráčem? Může existovat funkční
hospodářská integrace EU bez prohloubení společného politického
fungování onoho „nemocného evropského kolosu"? Jaká by měla být
geopolitická role Evropské unie?

MODERÁTOR
LENKA ZLÁMALOVÁ -- novinářka, Lidové noviny

PANELISTÉ
ROMAN JOCH -- ředitel, Občanský institut
PETR DRULÁK -- předseda Rady ÚMV, profesor politologie na FSV UK
JIŘÍ PEHE-- ředitel, NYU Prague
KATEŘINA ŠAFAŘÍKOVÁ -- šéfeditor Nových médií, Česká televize

Vyhledat